+84 3820 2525 contact@dtour.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Sau khi khởi tạo tài khỏa, bạn có thể theo dõi tình trạng thanh toán, xác nhận dịch vụ cũng như đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc tour.
Tài khoản*
Mật khẩu*
Xác nhận mật khẩu*
Họ*
Tên*
Email*
Điện thoại*
Quốc gia*
* Bằng việc tạo tài khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng của Dtour.com.vn
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Bạn đã là thành viên của DTOUR?

Đăng nhập
+84 3820 2525 contact@dtour.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Sau khi khởi tạo tài khỏa, bạn có thể theo dõi tình trạng thanh toán, xác nhận dịch vụ cũng như đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc tour.
Tài khoản*
Mật khẩu*
Xác nhận mật khẩu*
Họ*
Tên*
Email*
Điện thoại*
Quốc gia*
* Bằng việc tạo tài khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng của Dtour.com.vn
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Bạn đã là thành viên của DTOUR?

Đăng nhập

Day

Tháng Một 18, 2024
18
Th1

Thông báo tuyển dụng 2024: Nhân viên sales, điều hành & marketing

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Dịch vụ Deks Air Việt Nam tổng tuyển dụng các vị trí sau: Event Marketing JD: https://bit.ly/jd_event_marketing Digital Marketing JD: https://bit.ly/jd_digital_marketing Nhân viên sale khách_đoàn JD: http://bit.ly/nv_sale_mice_khachdoan Nhân viên sale khách lẻ JD: https://bit.ly/jd_sale_fit Nhân viên kế hoạch sản phẩm tour JD: https://bit.ly/jd_tour_product_executive Nhân...
Xem chi tiết