+84 3820 2525 contact@dtour.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Sau khi khởi tạo tài khỏa, bạn có thể theo dõi tình trạng thanh toán, xác nhận dịch vụ cũng như đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc tour.
Tài khoản*
Mật khẩu*
Xác nhận mật khẩu*
Họ*
Tên*
Email*
Điện thoại*
Quốc gia*
* Bằng việc tạo tài khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng của Dtour.com.vn
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Bạn đã là thành viên của DTOUR?

Đăng nhập
+84 3820 2525 contact@dtour.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Sau khi khởi tạo tài khỏa, bạn có thể theo dõi tình trạng thanh toán, xác nhận dịch vụ cũng như đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc tour.
Tài khoản*
Mật khẩu*
Xác nhận mật khẩu*
Họ*
Tên*
Email*
Điện thoại*
Quốc gia*
* Bằng việc tạo tài khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng của Dtour.com.vn
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Bạn đã là thành viên của DTOUR?

Đăng nhập

Top tour

Trung Quốc

Tour Trung Hoa – No shopping: Tân Cương huyền ảo

Từ69.900.000đ
11 ngày 10 đêm
Tháng 6, 7, 8, 9, 10
Hà Nội
0

Tour Trung Hoa độc đáo: Nam Ninh – Trùng Khánh – Nam Ninh – Hữu Nghị Quan

Từ9.990.000đ
5 ngày 4 đêm
Thứ 4 hàng tuần tháng 6, 7, 8
Hà Nội
0

Tour mùa hạ Trung Hoa: Hà Khẩu – Đại Lý – Lệ Giang

Từ9.990.000đ
5 ngày 4 đêm
Thứ 4 hàng tuần
Hà Nội
0

Tour charter Trung Hoa: Hà Nội – Cát Bi – Lệ Giang – Shangri-La

Từ12.500.000đ
5 ngày 4 đêm
Tháng 6, 7, 8
Hà Nội
0

Tour Trung Quốc: Thâm Quyến – Nam Xương – Vụ Nguyên

Từ12.990.000đ
6 ngày 5 đêm
Tháng 6, 7, 8, 9
Hà Nội
0

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh – Tàu Cao Tốc – Cửu Trại Câu – Thành Đô

Từ16.990.000đ
6 ngày 5 đêm
23/05, 06/06, 20/06/2024
Hà Nội
0

Tour khám phá vẻ đẹp Trung Hoa: Thượng Hải – Tây Đường – Hàng Châu – Bắc Kinh

Từ20.990.000đ
6 ngày 5 đêm
27/05, 07/06, 09/07, 06/08/2024
Hà Nội
0

Tour đường bộ Trung Hoa: Nam Ninh – Liễu Châu – Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng – Phù Dung Trấn

Từ7.590.000đ
6 ngày 5 đêm
21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 30/8
Hà Nội
0

Tour bay thẳng Trung Hoa: Hà Nội – Lệ Giang – Shangri-La

Từ18.990.000đ
5 ngày 4 đêm
22/5, 29/5, 5/6, 19/6, 26/6, 10/7, 24/7, 31/7
Hà Nội
0

Tour Trung Quốc bay thẳng: Đại Lý – Lệ Giang – Shangri La

Từ19.990.000đ
6 ngày 5 đêm
2/6, 7/6, 14/6, 16/6, 23/6, 28/6, 30/6, 5/7, 12/7, 14/7, 28/7
Hà Nội
0
1 2